Welkom bij 't Verzetje

Op 16 februari 1993 werd de Tourclub PTT Post Zeist opgericht. De tourvereniging bestond uit (ex)werknemers van de PTT Zeist en werknemers van de Gemeente Zeist. Een groot aantal van hen fietste al jaren samen toertochten en besloten een eigen club op te richten.
Er werd een bestuur gekozen dat bestond uit Henk Martens (voorzitter), Jan Haaksman (penningmeester) en Gerard Zevenhoven (secretaris). In het eerste jaar van het bestaan was de club 33 leden rijk. 
Het ledental ligt begin 2017 op 25.
Besloten werd te fietsen op de zondagochtend (een keer in de veertien dagen) en op elke dinsdagavond (in de zomertijd-periode) Het doel van de fietstochten is het gezellig en gezamenlijk rijden van leuke routes. De gemiddelde snelheid ligt daarom rond de 28 km/u en de ritlengte op de zondag is ongeveer 100 km. Het motto is gezelligheid en altijd een koffiestop op de zondag!
Om toch een soort competitie te creëren is er een Kilometerklassement. 
Diegene die in een seizoen de meeste kilometers fietst krijgt een wisselprijs. 
Verder krijgt iedereen die kilometers maakt een diploma en kan een aandenken krijgen waarop de verreden kilometers genoteerd staan.
In de jaren na 1993 fluctueerde het ledental sterk en er kwamen ook leden bij die geïntroduceerd werden door een van de huidige leden. 
Tot en met het jaar 2016 hebben alle renners van 't Verzetje bij elkaar opgeteld 686.784  kilometers gereden!

In 2017 hebben een aantal bedrijven uit Zeist ons d.m.v. sponsoring in het nieuw gestoken.


Dankzij 

Behang- en Schildersbedrijf 
Van Beek & Van Dolder

EPBike

Autorijschool Van Drie
Motorkledingshop De Watertoren

Kastrati
Gevelrenovatie & restauratie

Rijwielpaleis Zeist

kunnen we de komende jaren in een prachtig nieuw outfit onze kilometers maken.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Onze leden in 2017